Piedāvājam pilnu ostas pakalpojumu kompleksu klientiem. TERRABALT administrācija, muitošanas speciālisti, kuģu aģenti un termināla operatoru nodaļa atrodas vienā ēkā tieši pie termināla, kas ļauj attīstīt ātru kravu apstrādes procesu. Uzņēmuma tehniskais parks ir nodrošināts ar visu nepieciešamo tehniku, tai skaitā speciālajiem kraušanas mehānismiem un iekārtām, kas paredzētas konteineru kuģu pārkraušanai.

Sadarbībā ar TERRABALT muitošanas speciālistu iespējams nodrošināt ērtu, ātru un precīzu nepieciešamo importa, eksporta un tranzīta muitas procedūru veikšanu.

TERRABALT piedāvāto ostas pakalpojumu komplekss ietver:

  • Muitas dokumentu noformēšana galvojuma piemērošanai muitas procedūrām;
  • Kravu uzglabāšana atklātos laukumos un slēgtās noliktavās;
  • Kravu pavaddokumentu (CMR, SMGS u.tml. noformēšana);
  • Kravu masas noteikšana ar autosvariem.
  • Prāmju, čarterkuģu iekraušana un izkraušana;
  • Kravas iekraušana/izkraušana uz/no dzelzceļa vagoniem;
  • Kravas iekraušana/izkraušana autotransportā;
  • Bīstamo kravu apstrāde;

TERRABALT infrastruktūra ir pilnībā pielāgota beramo un ro-ro kravu apstrādāšanai un pasažieru apkalpošanai. Terrabalt - augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā


© LSEZ Terrabalt SIA 2024, Reģ. Nr LV42103002309

TOP